...

In de controlegroep die relaxatieoefeningen uitvoerde, was dat niet zo. Een CT-scan in rust toonde een hogere activiteit in de area cingularis anterior en de prefrontale cortex bij de proefpersonen die mediteerden. Die zones hebben te maken met de zelfcontrole. (referentie: Tang Y-Y et al. PNAS. 2013;doi:10.1073/pnas.1311887110 )