...

De auteurs van een nieuwe studie gebaseerd op de gegevens van het Women's Health Initiative (WHI) hebben het verband onderzocht tussen rookstop, gewichtstoename en coronairlijden. Bij analyse van de gegevens van meer dan 100.000 vrouwen werd aangetoond dat rookstop het risico op coronairlijden verlaagt bij vrouwen met of zonder diabetes. De gewichtstoename na rookstop haalt dat gunstige effect wat naar beneden, vooral bij vrouwen met diabetes die 5 kilogram of meer waren aangekomen (maar die subgroep telde te weinig vrouwen om definitieve conclusies te kunnen trekken). (referentie: Luo J et al. JAMA. 2013;310:94)