...

Thomas Buckley en zijn collega's kwamen tot die vaststelling na analyse van de gegevens van 313 patiënten van gemiddeld 58 jaar oud, onder wie 85% mannen, die in het ziekenhuis waren opgenomen wegens een myocardinfarct met occlusie van minstens een kransslagader, bevestigd met een coronarografie. Elke patiënt moest aangeven of hij tijdens de 48 uur voor zijn opname een woedeaanval had gehad, en zijn mate van opwinding aangeven op een schaal van 1 tot 7. Uit de resultaten blijkt dat zeven patiënten wel degelijk een ernstige woedeaanval hadden gehad (beoordeeld met een cijfer 5 tot 7) en dat een dergelijke mate van opwinding het risico om in de volgende twee uur een hartinfarct te krijgen verhoogt met een factor 8,5. Bij mensen die zich gewoon wat boos hadden gemaakt, was het risico daarentegen niet verhoogd. Ook al wijst deze studie slechts op een mogelijk verband en was de incidentie van door een woedeaanval uitgelokte hartaanvallen laag, ongeveer 2% van de steekproef, toch tonen deze gegevens dat het gevaar wel degelijk bestaat. Volgens de auteurs verhoogt woede het hartritme en de bloeddruk. Het vernauwt ook de diameter van de kransslagaders, wat een ruptuur van een atheroomplaat kan veroorzaken en kan bijdragen tot de activering van de bloedstolling. Al die factoren kunnen een hartaanval uitlokken.