...

De wetenschappers hebben de medische dossiers uitgeplozen van bijna 2 miljoen Britten van middelbare leeftijd (mediane leeftijd van 55 bij het begin van de studie) die een gemiddelde body mass index (BMI) van 26,5 kg/m2 hadden. Na een follow-up van een twintigtal jaar werd bij 45.507 patiënten de diagnose van dementie gesteld, wat overeenkomt met een incidentie van 2,32%. De onderzoekers vergeleken de gegevens en corrigeerden de resultaten voor andere risicofactoren van dementie (alcoholgebruik, roken, antecedenten van hartinfarct, CVA of diabetes enz.). Zo vonden ze dat mensen die op de leeftijd tussen 40 en 55 jaar als mager worden beschouwd (BMI lager dan 20) 34% meer risico lopen om later in hun leven dementie te krijgen dan mensen met een normaal gewicht (BMI tussen 20 en 25). Anderzijds, en dat is nog verrassender, lopen mensen met morbide obesitas (BMI hoger dan 40) 29% minder risico om dement te worden dan mensen met een normaal gewicht. Dr. Nawab Qizilbash, de epidemioloog die de studie gecoördineerd heeft, geeft toe dat hij momenteel geen verklaring heeft voor die resultaten. Aan deze studie komt dus zeker nog een staartje.