...

De Bvas is vooral verheugd dat de minister bereid is om snel oplossingen te zoeken. Ze heeft beloofd om binnen de twee maanden met een plan voor de wachtdienst op de proppen te komen.VeiligheidDe minister wil de veiligheid van artsen met wachtdienst vergroten, en zal daarvoor nog binnen het schaarse budget op zoek gaan naar middelen. Er wordt vooral gedacht aan het uitbreiden van het systeem van wachtdienst met chauffeur.Positief voor de Bvas is ook dat de minister bereid is het systeem van de triage van oproepen uit te breiden. Weliswaar "zonder dit echter te verplichten", aldus Bvas-voorzitter Roland Lemye in een mededeling.De wachtdienst 's nachts is voor dr. Lemye een ander kernprobleem. "Sommige huisartsen (in het bijzonder jongere) willen dit niet meer doen." Doordat voortaan maar één huisarts meer van wacht moet zijn per 300.000 inwoners, wordt het al een stuk minder nijpend.Andere oplossingen zijn de bijsturing van KB 78. "De minister is niet tegen akkoorden met ziekenhuizen die de wachtdienst 's nachts willen waarnemen, maar het is een noodzakelijke voorwaarde als bepaalde huisartsenkringen de wachtdienst tijdens de nacht niet meer willen verzekeren."Ook andere oplossingen zijn mogelijk, stipt Lemye aan: bijvoorbeeld het inschakelen van huisartsen die enkel wachtdiensten doen. Daarvoor zouden experimenten worden opgezet.Andere nuancesKoen Steel van het Vlaamse Kringloket percipieert de dingen iets anders. Het inschakelen van de spoed om de wachtdienst van de huisarts 's nachts op te vangen is voor alle Vlaamse kringen een 'no go', onderstreept hij. De experimenten met een 'wachtarts' zijn wel een aanvaardbaar alternatief. Maar die wachtarts heeft wel een duidelijke band met de eerste lijn.Dat de spoed 's nachts ingeschakeld wordt voor de huisartsenwachtdienst, kan hooguit als de nood het hoogst is, vindt hij. Het moet een uitzonderingsmaatregel blijven, en de Brugse huisarts vindt dat dat enkel kan na een advies van de Federale Raad van Huisartsenkringen. "Het voorstel werd in die zin afgezwakt", stelt hij. De Vlaamse kringen zijn in ieder geval geen vragende partij voor een wijziging van KB 78.Ja, maar...Als drijvende kracht achter het Brugse 1733-project 'Ha-disp' is dr. Steel wel gewonnen voor een uitbreiding van een uniform triagesysteem, "maar enkel als de performantie van het systeem verzekerd wordt'.Daarvoor dienen drie voorwaarden vervuld te zijn: er moeten gepaste protocollen worden gebruikt (lees: ook huisartsenprotocollen), de dispatchers moeten een specifieke opleiding krijgen (om met die protocollen te werken), en men moet de kwaliteit van de dispatching evalueren."Wanneer die voorwaarden voldaan zijn, staan we achter de uitbreiding." Maar het voorbehoud maakt hem een deel uit van de conclusies.Ziekenhuizen willen samenwerkenVoor dr. Steel is het zeker geen 'vrijheid blijheid'. "Patiënten moeten gesensibiliseerd worden om zich tot de lijn te wenden waarnaar ze doorverwezen worden. De spoed moet gesloten worden voor zelfverwijzers."Bijzonder verheugd was dr. Steel over de opening die Peter Degadt van Zorgnet Vlaanderen op de rondetafel maakte. Voor de ziekenhuizen is het oneigenlijk gebruik van de spoed wel degelijk een probleem, bevestigde Degadt. Hij was vragende partij om samen met de huisarstenkringen experimenten op te zetten waarbij de samenwerking tussen spoed en wachtdienst en onderlinge doorverwijzing geoptimaliseerd wordt.