...

Federaal minister van Werk Monica De Coninck (sp.a) roept in het voorjaar 2013 een rondetafel bijeen over werkhervatting na langdurige afwezigheid. Alle betrokken departementen van de federale overheid - maar ook van de gemeenschappen en gewesten - zullen daarop worden uitgenodigd. Dat is het concrete resultaat van een actie van de Vlaamse Liga tegen Kanker.Een delegatie van de VLK voerde deze ochtend een actie aan het kabinet van de minister. Ze overhandigden haar daarbij de conclusies van de VLK-campagne "Werken na Kanker". De VLK schetst op grond van ruim 300 getuigenissen hoe gewezen kankerpatiënten heel wat problemen ondervinden wanneer ze terug aan de slag willen gaan.De wetgeving is vaak te weinig flexibel, mensen hebben onvoldoende informatie over de gevolgen van toegelaten arbeid op hun sociale rechten, en werknemers zijn soms niet bereid om de noodzakelijke aanpassingen te doen.Mentaliteit veranderen "De mentaliteit moet veranderen. Vroeger was kanker bijna altijd dodelijk, maar een aantal belangrijke medische successen heeft dat al lang veranderd", zo stelt VLK-voorzitter Prof. Dr. Jean-Jacques Cassiman.Minister De Coninck zei heel verheugd te zijn met de boodschap van de VLK: "Het gaat hier om mensen die echt willen werken. Meestal krijg ik mensen over de vloer die op brugpensioen willen".Ze wees op het belang van werk als integratiemiddel voor mensen. De minister waarschuwde evenwel dat de aanpassing van de wetgeving geen gemakkelijke zaak zal zijn. Ze stelt vast dat de behandelend arts, de arbeidsgeneesheer en de ziekenfondsen vaak tegenstrijdige adviezen geven.Daarom wil ze onder meer een 'chatbox' uitbouwen, die de verschillende partijen rechtstreeks met elkaar in communicatie brengt. Daarbij kan men bijvoorbeeld overleggen over welk werk een werknemer nog kan doen.