...

Er moet vaart worden gezet achter het ontvouwen van eHealth, dat blijkt uit de Ronde tafel die eerder deze week werd voorgesteld. Het Actieplan dat daar werd voorgesteld is erg omvattend, bevat niet veel verrassingen, maar wordt wel strak getimed. En het moet zichzelf terugbetalen.Op de Ronde Tafel eHealth werden de verschillende eHealth-projecten in ons land opgelijst. Het Actieplan gaat vooral over lopende of al geplande projecten, maar het is heel concreet opgesteld, volgens het acroniem SMART: specifiek, meetbaar, haalbaar (achievable), realistisch en gepland in de tijd. Het Actieplan kwam op twee maanden tijd tot stand. Het meeste werk gebeurde in vijf sessies van drie uur, waaraan telkens 60 à 70 personen deelnamen.Strakke timing Heel wat ambities op een rij: in 2014 moet u geneesmiddelen elektronisch voorschrijven - dat is: als er een internetconnectie beschikbaar is. En in 2015 moet u ook voor kinesitherapie en thuisverpleging elektronische voorschriften kunnen maken, evenals voor beeldvorming en laboratoriumonderzoek. Ziekenhuisartsen mogen niet achterblijven. Er wordt voor het elektronisch patiëntendossier (EPD) een minimale dataset ontwikkeld per discipline. Eind 2014 moeten ontslagbrieven vanuit het EPD worden verzonden, en eind 2016 moet de ontslagmedicatie worden geregistreerd in het elektronisch medicatieschema (Vitalink).In de ziekenhuishubs moeten in de loop van 2015 en 2016 de verslagen, ontslagbrieven, laboratoriumresultaten en medische beeldvorming van patiënten terug te vinden zijn - die via de metahub ook van buiten de regio kunnen worden gelokaliseerd en opgevraagd. De patiënt moet uiteraard zijn 'informed consent' geven en kunnen nagaan wie zijn gegevens heeft geraadpleegd.MyCarenet moet in de komende jaren het leven van artsen vergemakkelijken en in 2013 komt er een plan voor harmonisering en administratieve vereenvoudiging (informatisering invaliditeitsdossier, medische attesten, gedeeltelijke werkhervatting en uitkeringsdossiers). Volgens Dirk Broeckx (die als opdrachthouder de uitwerking van het Actieplan in goede banen leidde) kunnen deze toepassingen wel de motor worden van een ruimere aanvaarding van eHealth.Gegevens moeten maar eenmaal worden ingebracht en dan worden hergebruikt. Een terminologieserver staat in voor de interoperabiliteit van uiteenlopende databronnen. Het telkens opnieuw opsporen en invoeren van gegevens mag niet meer nodig zijn. Dat vereist wel een verandering van de cultuur in sommige administraties, en ook juridische obstakels en valkuilen moeten worden weggewerkt. Gegevensdeling moet de norm worden in de nieuwe wetgeving - met garanties voor de veiligheid, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het beroepsgeheim.eHealth moet aandacht krijgen in de opleiding en wordt een vast onderdeel van de accreditering voor 2 credit points. Medical devices, geneesmiddelen, bloed en organen zullen via eHealth steeds traceerbaar moeten zijn.Wie heeft geld? Extra budgetten zijn er voor al deze plannen niet vastgelegd. Maar eHealth kan besparingen opleveren. En dat geld kan men dan herinvesteren in informatisering, zo werd geopperd. Overigens is er een uitzondering. Vlaams minister van Volkgezondheid, Jo Vandeurzen, kwam wat onverwacht zijn steun uitspreken voor het plan. En Vlaanderen heeft misschien wel nog een spaarpotje beschikbaar voor eHealth, zo liet hij uitschemeren.Het Actieplan staat op 25 januari 2013 op de agenda van de interministeriële conferentie. Voor Vandeurzen moet die vergadering meteen de contouren uittekenen van een samenwerkingsakkoord over eHealth. Voor Vlaanderen is het overigens belangrijk dat ook de welzijnssector bij eHealth wordt betrokken, zo onderstreepte hij nog.Minister Onkelinx betoonde zich evenzeer enthousiast over het Actieplan én over de mogelijkheid van een samenwerkingsakkoord tussen de verschillende overheden. Ze wees in haar toespraak wel herhaaldelijk op het belang van het 'informed consent' - en van de beveiliging van de gegevens, die uiteraard niet centraal worden bewaard. Haar verwachtingen over eHealth zijn hoog gespannen, maar er zal heel wat werk aan de winkel zijn.