...

Voor longkanker is het risico ten gevolge van deze sigaret zo vroeg op de ochtend een factor 1,79 hoger, voor de hoofd-halskankers een factor 1,59. Uit een nieuwe studie blijkt dat rokers van het eerste halfuur een hoger NNAL-gehalte hebben in vergelijking met andere rokers. NNAL is een metaboliet van het tabakspecifieke carcinogeen NNK (Nicotine-derived nitrosamine ketone of 4-methylnitrosamino-1-[3-pyridyl]-1-butanone). De auteurs wijzen er daarom op dat deze gegevens aantonen dat in dit representatieve staal van rokers er een dosisafhankelijke relatie bestaat tussen het roken vroeg op de ochtend en de verhoogde blootstelling van het lichaam aan een carcinogene stof in tabaksrook. (referentie: Branstetter SA et Muscat JE. Cancer, Epidemiology, Biomarkers and Prevention. 2013; doi:10.1158/1055-9965.EPI-12-0842)