...

Roeselaars gemeenteraadslid Geert Messiaen (Open VLD) had een voorstel klaar om zorgverleners vlotter te laten parkeren tijdens hun beroepsactiviteiten. Een gratis parkeerkaart voor die doelgroep leek hem niet meer dan logisch.Zijn voorstel in de Roeselaarse gemeenteraad steunde ook op tal van artikels die daarover al in Artsenkrant verschenen.Verder verwees hij naar het Vlaams parlement. Dat nam onlangs nog een resolutie aan om via overleg tot een uniforme parkeerregeling in heel Vlaanderen te komen voor de thuiszorg. Brusselkent het thuiszorgvriendelijke 'Parking Plus' (inwoners stellen er de straatkant van hun uitrit ter beschikking van wie dringend een huisbezoek moet afleggen).Sociale kaakslag"Zowel het tijdverlies bij het parkeren als de opgelopen boetes kosten de maatschappij onrechtstreeks veel geld. Dat komt de zorgbehoevende niet ten goede", argumenteerde Messiaen. "Een gratis parkeerkaart zou ook een blijk van goed bestuur zijn, zo ondersteun je de zorgverstrekkers in de uitvoering van hun taak", luidde het nog.Helaas, in Roeselare hebben ze het zo niet begrepen. Het voorstel stuitte op een njet van de CD&V en sp.a. Messiaen is ontgoocheld over die houding: "Na de weigering van een mantelzorgpremie een zoveelste kaakslag voor al wie sociaal voelend is", reageert hij teleurgesteld.De voltallige oppositie steunde het voorstel unaniem.