...

Aan het woord is dokter Roel Van Giel, voorzitter van Domus Medica, op de jaarstarter van de vereniging. Daarmee trekt hij de verkiezingscampagne op gang in aanloop naar de syndicale stembusslag in mei.Roel Van Giel vindt het "onbegrijpelijk dat België geen gedragen en uitgesproken visie heeft op gezondheid en gezondheidsbeleid". Naar eigen zeggen heeft de huisartsenvereniging met het 'Toekomstdocument 2025' wel een visie. De Antwerpse arts leeft op hoop. Hij stelt vast dat op alle niveaus in de gezondheidszorg een generatiewissel plaatsheeft. "En de nieuwe generatie beseft het cruciale belang van een visie", aldus Van Giel. Hij verwijst naar het document dat het Riziv samen met het budget 2018 goedkeurde. "Daarin staat 'het vormen van een visie' als belangrijkste opdracht voor dit jaar. Het moet de basis zijn voor een nieuw beleid en een nieuwe gezondheidszorg."Van Giel: "Ook Domus Medica en Alliantie Artsenbelang Domus Medica (AADM, de syndicale poot van Domus Medica nvdr.) beschreven een aantal belangrijke factoren om van een ziektezorgbeleid naar een echt gezondheidszorgbeleid te gaan. Want dat is er momenteel niet in België, we hebben louter een ziektezorg. Zorgen dat je gezond blijft is niet aan de orde."Die visie vertaalt Van Giel naar de huisartsgeneeskunde. Hij benadrukt het grote belang van een minimum zorgpakket dat iedere huisartsenpraktijk moet kunnen aanbieden. "Noodzakelijk om kwaliteit te leveren is ook de verdere intrede van administratief en verpleegkundig personeel om de huisartsenpraktijk te ondersteunen", aldus de voorzitter. "En de kringen staan voor de uitdaging om eerstelijnsen regionale zones te vormen. Dat laat toe op lokaal niveau de juiste afspraken te maken over goede samenwerking. Dit vereist wel een verdere professionalisering van de kringen."Voor Van Giel vormt de eerste lijn de basis van de nieuwe gezondheidszorg. "We willen geen confrontatie met de tweede lijn, wel een samenwerkingsmodel vanuit gelijkwaardigheid. De eerste lijn moet verder uitgebouwd worden en er zijn andere financieringsmethoden nodig. Elke arts heeft recht op een billijke vergoeding, los van zijn of haar intellectuele en technische prestaties. Zo helpen we een jarenlange inkomensongelijkheid de wereld uit."'Resoluut' opteert Van Giel voor 'een ander soort syndicalisme'. "Artsen vak - bonden moeten durven vooruit kijken en durven heilige huisjes af te breken. In het belang van artsen en patiënten. Blijven verkondigen dat alles wel zal blijven bestaan zoals het er vandaag is, is de collega's een rad voor ogen draaien", aldus de Domus Medica-voorzitter. "Via AADM geven we mee vorm aan het totale gezondheidszorgbeleid."Voor Van Giel gaan de medische verkiezingen over veel meer dan over een keuze tussen de Bvas, het Kartel of AADM. "Het is fundamenteler. Het gaat over wat we verstaan onder 'gezondheid' en 'gezondheidszorgbeleid'. De verkiezingen in mei gaan over de keuze tussen twee duidelijke visies: trachten krampachtig de huidige situatie te behouden of kiezen voor een hedendaagse visie op gezondheidszorg. Durven we vooruitkijken en durven we veranderen? Dat is de vraag", besluit Roel Van Giel.