...

De hulporganisatie wijst op de zorgwekkende situatie in Israël en de bezette gebieden. Essentiële infrastructuur zoals water- en energievoorzieningen staan onder druk. Voedsel en medicijnen zijn schaars en heel wat wegen zijn beschadigd of onbereikbaar. Daarom maakt Rode Kruis-Vlaanderen 100.000 euro vrij uit het noodhulpfonds. Dat geld wordt ingezet via het Internationale Rode Kruis dat ter plaatse actief is. De hulporganisatie focust op de meest urgente noden. Het gaat vooral over medische hulp, het Internationale Rode Kruis voorziet bijvoorbeeld in bedden en brancards en biedt de ziekenhuizen algemene ondersteuning.Wie een financieel steentje wil bijdragen aan de hulpverlening van Rode Kruis-Vlaanderen kan dit via https://www.rodekruis.be/hulp/conflict/