...

Op basis van de voorschrijfgegevens in de databank pharmaOT maakte de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle een ruwe schatting van de omvang van het patiëntenbestand van de huisartsen. "In 2014 leverden 20.566 huisartsen een geneesmiddelenvoorschrift af. Van hen hadden 9.481 een actieve praktijk, met een omzet hoger dan 25.000 euro, minstens 1.250 patiëntencontacten per jaar en meer dan 100 patiënten in hun bestand", zegt dr. Didier Renauld, arts-controleur bij de DGEC."Die eerste analyse van het domein van de huisartsgeneeskunde geeft ons de mogelijkheid om cijfers te verzamelen en aandachtspunten aan te stippen, bijvoorbeeld omtrent eventuele verspilling. Op basis van deze theoretische studie kunnen we actiepunten opzetten", benadrukt dr. Renauld.Globaal bedraagt de kostprijs van de geneesmiddelen, voorgeschreven door de huisartsen, 1.565 miljoen euro. Volgens de DGEC zijn de raadplegingen, huisbezoeken en de gmd's van de huisartsen goed voor een jaarbudget van 1,17 miljard euro.Door de globale cijfers te extrapoleren naar de actieve huisartsen, schat de DGEC de (mediane) omzet van een huisarts op 114.560 euro voor 976 patiënten, of een omzet van 124 euro per patiënt. Op een jaar heeft een doorsnee huisarts gemiddeld 4.205 patiëntencontacten, 4,5 contacten per patiënt dus.Niet verbazingwekkend is de ratio tussen raadplegingen en huisbezoeken: die was in 2014 drie op één. "Onze analyse toont aan dat een kwart van de actieve huisartsen meer dan 1.333 patiënten hebben, en dat de verhouding tussen raadplegingen en huisbezoeken bij 25% van de huisartsen drie op twee bedraagt", preciseert Didier Renauld."Uit deze analyse kunnen we afleiden dat de doorsnee huisarts een aanvaardbaar profiel heeft", stelt de DGEC. "Er zijn evenwel ook huisartsen die een (zeer) omvangrijke praktijk hebben. Je kan je afvragen of zij wel altijd kwaliteitszorg kunnen garanderen. Een huisarts met 2.500 patiënten bijvoorbeeld die elke patiënt vijf keer per jaar een kwartier lang ziet, moet het hele jaar door raadplegingen doen, zes dagen per week en gedurende minstens tien uur per dag... Een herverdeling van de patiënten onder de actieve huisartsen zou zulke grote praktijken leefbaar kunnen houden."Dat is mathematisch bekeken zeker waar, maar wat denken de betrokken huisartsen en hun patiënten van zo'n 'herverdeling'?(Vertaling Veerle Caerels)