...

Het Robotic Surgery Institute van het OLV-ziekenhuis in Aalst (ORSI) is een van de drie opleidingscentra voor robotchirurgie in Europa. Voor een nieuw opleidingcentrum in Melle krijgt ORSI 1,8 miljoen euro subsidies.Volgens Trends beginnen volgende week verbouwingswerken aan het opleidingscentrum voor robotchirurgie in Melle, een initiatief van de vzw ORSI. Die werd in 2010 opgestart door een team specialisten van het OLV-ziekenhuis van Aalst.Het opleidingscentrum biedt specialisten en OK-teams wereldwijd de kans om de knepen van de robotchirurgie onder de knie te krijgen. Het theoretische deel van de training vindt in het OLV-ziekenhuis plaats. In Melle wordt samengewerkt met de universiteit Gent, faculteit diergeneeskunde, om te oefenen op dood en levend materriaal.Kleinere snijwondChirurgische robots worden gebruikt sinds 2000. Het voordeel van de robot is dat de snijwonden klein zijn. Dat beperkt het bloedverlies en vergroot de kans om snel herstel zonder infecties. België telt meer dan 20 chirurgische robots volgens een recent KCE-rapport. Met drie robots fungeert Aalst als een referentiecentrum. Dit jaar vonden er, weer volgens Trends, al bijna 700 ingrepen plaats met behulp van een robot."Robotchirurgie is zoals spelen met een Playstation", zegt dokter Alex Mottrie. De Aalsterse uroloog - voorzitter van European Robotic Urology Society - is een pionier van de robotchirurgie in België en de wereld. Hij was bijvoorbeeld de eerste wereldwijd om de robot te gebruiken voor reïmplantatie van een ureter.In Europa zijn er maar drie opleidingscentra voor robotchirurgie. De andere centra liggen in Zwitserland en Zweden. Een basisopleiding bij ORSI kost ongeveer 7.000 euro per persoon, en meer voor geavanceerde trainingen. Het oogmerk van ORSI is evenwel geen winst, maar om van de Belgische medische expertise een exportproduct te maken. Het initiatief kan rekenen op 1,8 miljoen subsidies van de Vlaamse regering en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).