...

Gisteren vond de kick-offvergadering plaats voor het opstellen van een roadmap voor e-gezondheidszorg. Deze 'map' omvat een actieplan dat loopt van 2013 tot 2018. De roadmap zal worden uitgewerkt aan de hand van vijf 'use cases' - en worden voorgesteld tijdens een slotzitting op 20 december.Voor deze roadmap vertrekt men niet vanuit het ledige. Tal van projecten lopen al of staan in de steigers. Er zijn bijvoorbeeld de diensten van het eHealth-platform, de labeling van huisartsenpakketten, de ziekenhuishubs en de mogelijke uitwisseling van gegevens dankzij de metahub, MyCarenet, het elektronische voorschrijven, enzovoort. De bedoeling is om tot een geïntegreerde aanpak te komen die de efficiëntie van de gezondheidszorg vergroot, de kosten helpt in de hand te houden, en de betrokkenheid van de patiënt vergroot.'Use cases'De initiatiefnemers - FOD Volksgezondheid, het eHealthplatform en het Riziv - willen de komende weken de praktische, technische en juridische obstakels voor een geïntegreerde e-gezondheidszorg inventariseren. Dat gebeurt in werkgroepen met vertegenwoordigers van de stakeholders aan de hand van vijf representatieve 'use cases': patiëntencasussen die typische situaties binnen de gezondheidszorg vertegenwoordigen. Deze werkwijze moet verzekeren dat de roadmap patiënt-georiënteerd is.Aan de hand van de inventaris kunnen de prioriteiten en de timing worden vastgesteld. De verschillende betrokken overheden - naast de federale overheid zijn dat de gemeenschappen en gewesten - zullen incentives uitwerken om zorgverstrekkers ertoe aan te zetten de elektronisch systemen te gebruiken.Tijdens de kick-offvergadering werden tien denksporen vooropgesteld, die het uitwerken van de roadmap verder richting geven. Ze werden geformuleerd in een 'oriëntatienota', die u kunt downloaden van de website http://www.rtreh.be/. Op deze website zal in de komende week ook een elektronisch forum worden geopend. Iedereen die wil kan er een (constructieve) bijdrage leveren.