...

"Wij zijn pioniers in deze nieuwe manier van samenwerken binnen de overheid", zegt Tom Auwers, voorzitter van het Directiecomité van de FOD Volksgezondheid. "In plaats van een zware en dure reorganisatie, verweven we onze activiteiten op die plekken waar ze het meest renderen voor onze klanten."De verhuis is gepland tegen eind 2020. Ondertussen moeten verbetertrajecten de coherentie tussen de drie federale gezondheidszorgadministraties vergroten. "Het is een strategische keuze om de federale overheidsdiensten belast met volksgezondheid en gezondheidszorg in een coherente netwerkorganisatie onder te brengen. Het zal de cohesie van acties voor de burgers, zorgverleners en bedrijven versterken, zegt Jo De Cock, administrateur-generaal van het RIZIV. Gezamenlijke audit ziekenhuizen"De drie instellingen samenbrengen in hetzelfde gebouw is de meest zichtbare stap van de redesign, maar achter de schermen werken we verder aan een zo klantgericht en efficiënt mogelijke overheid." voegt Xavier De Cuyper, administrateur-generaal van het FAGG eraan toe.Dat uit zich concreet in een aantal gemeenschappelijke projecten: