...

De huisarts kan het vaccin aan zijn patiënt toedienen, maar niet alleen de arts kan dat. Ook verpleegkundigen, vroedvrouwen en apothekers mogen - onder bepaalde voorwaarden - het covidvaccin prikken.De bedoeling is ook niet dat ze dat op grote schaal op eigen houtje gaan doen. Individuele vaccinaties moeten maar occasioneel plaatsvinden, als er redenen zijn waarvoor de patiënt geen beroep kan doen op de collectieve vaccinatie.De arts of een andere zorgverlener rekent geen prestatie aan voor vaccinaties in vaccinatiecentra, woonzorgcentra, bedrijven, scholen, lokalen van de gemeente of de eerstelijnszone. Campagnes worden op een andere manier gefinancierd.Wanneer de huisarts het vaccin tijdens de raadpleging of een huisbezoek het covidvaccin toedient, zitten alle kosten van de vaccinatie inbegrepen in het honorarium voor die consultatie of dat bezoek. Hij gebruikt geen bijzondere nomenclatuurcode.Bijzonder is wel dat huisartsen niet de spuit mogen voorbereiden. Ze moeten het kant-en-klare vaccin direct ontvangen van de apotheker. De huisarts moet de spuit dus bij de apotheker gaan ophalen, of de apotheker moet ze in zijn praktijk komen afleveren.De apotheker krijgt voor het voorbereiden van het vaccin een honorarium van 3,22 euro precies. Wanneer het bedoeld is voor de huisarts, moet die de apotheker de naam en het rijksregister van de patiënt bezorgen, evenals zijn eigen Riziv-nummer.Wanneer een verpleegkundige, vroedvrouw of apotheker het vaccin toedienen, krijgen ze daarvoor een honorarium van 15,50 euro precies.Een verpleegkundige (vroedvrouw) kan het vaccin alleen toedienen op voorschrift van een arts. De apotheker mag zelf het voorschrift genereren op voorwaarde dat hij het vaccin onmiddellijk toedient.Registratie van de vaccinatie in Vaccinnet zit altijd in de prestatie inbegrepen.