...

In oktober 2015 lanceerden de ministers van de deelstaten een gemeenschappelijk plan voor chronisch zieken. Uitgangspunt daarbij was dat de patiënt de controle zelf in handen neemt. Hij krijgt daarin bijstand van een multidisciplinair netwerk met de huisarts, specialisten, de apotheker, verpleegkundigen maar ook van maatschappelijk assistenten, mantelzorgers enz.In het kader van dit plan lopen er sinds 2018 twaalf proefprojecten met als doel geïntegreerde zorg voor chronisch zieken in een bepaalde regio in te voeren. Op die manier wordt een belangrijke stap richting geïntegreerde zorg gezet, aldus het Riziv. Op dit moment omvatten de proefprojecten meer dan 250 lopende acties, bijvoorbeeld over de multidisciplinaire aanpassing van geneesmiddelen, case management, een post-covid-19 traject enz. Er zijn meer dan tienduizend patiënten bij betrokken en 900.000 mensen krijgen via verschillende communicatiekanalen informatie over geïntegreerde zorg of de acties van de proefprojecten.Het Verzekeringscomité van het Riziv keurde nu de voortzetting van de projecten en de acties om geïntegreerde zorg te implementeren goed tot 2022. Uit de resultaten blijkt volgens de administratie immers "de meerwaarde van governance. Ze onderscheidt zich als een solide structuur." Het concretiseren van de acties heeft ook meerwaarde voor patiënten en zorgverleners. Wel tonen de studies aan dat de invoering van een plan voor geïntegreerde zorg tijd vraagt. De impact ervan is dus pas na 2022 merkbaar.