...

Wanneer een huisarts een zorgtraject afsluit, verbindt hij zich ertoe om een aantal gemeten parameters over de patit door te geven. Het Wetenschappelijke Instituut Volksgezondheid verwerkt die dan. De verwerking is zelf een onderdeel van het experiment. Maar ze moet ook resultaten opleveren die de evaluatie van de zorgtrajecten stoffeert. Zoals bekend maakt de overheid in 2012 de balans op van de zorgtrajecten diabetes en nierinsufficitie.De artsen leveren minstens twee waarden aan per parameter en per patit, gemeten tijdens een referentieperiode. Die omvat enkele jaren: n waarde betreft de periode vr het afsluiten van het zorgtraject, en een tweede de periode erna. Verloopt de registratie automatisch via het emd, dan worden liefst meer gemeten waarden doorgegeven. De klinische gegevens worden anoniem gemaakt voordat de arts ze doorgeeft.De Nationale Commissie Artsen-Ziekenfonden moet het voorstel nog bespreken en goedkeuren. Het wordt ook getoetst aan de privacywetgeving.