...

Het akkoord artsen-ziekenfondsen van 13 december 2010 bevat een aantal vereenvoudigingen van de verlenging van het gmd. Er komt een automatische verlenging van het gmd, waarbij het bedrag aan de huisarts wordt uitbetaald ten laatste op 30 september op het jaar dat volgt op het verlengingsjaar.Het akkoord houdt dus in dat het bedrag voor de gmd's van 2012 ten laatste op het eind van de zomer 2013 op de rekening van de huisarts moet staan. Maar volgens een nieuwe mededeling van het Riziv zal men proberen het bedrag vroeger uit te betalen."Concretisering"Het Riziv sprak afgelopen maandag immers een aantal verdere principes af rond de automatische verlenging van het gmd. Het SVH reageerde de dag erop met een mededeling dat een gewijzigde versie van het akkoord artsen-ziekenfondsen juridische onzekerheid crert.Een persmedeling van het Riziv van vandaag weerlegt dat het om een gewijzigde versie van het akkoord gaat. Integendeel, de principes die maandag werden vastgelegd streven een "optimale realisatie" na van het akkoord.Men verandert het akkoord niet "door te bepalen dat de betalingen voor het verlengingsjaar 2012 nog zullen gebeuren in de loop van hetzelfde kalenderjaar 2012 (met een zo snel mogelijke opstart nog steeds in 2012)", zegt het Riziv. Dat is vroeger en sneller dan de ultieme datum vermeld in het akkoord "en derhalve ook binnen de termijn overeengekomen in het akkoord".Over de principes van de automatische verlenging, en de obstakels die daarbij nog genomen moeten worden, leest u morgen meer in Artsenkrant.