...

Het aantal meniscectomieën bij 50-plussers blijft stijgen. Vaak gaat het dan om slijtage van het kniegewricht. Meniscectomieën zijn niet aangewezen bij arthrose of bij progressieve pijnklachten - en wanneer de knie niet op slot gaat zitten.In 2007 was 51% van de personen bij wie een meniscectomie werd uitgevoerd, ouder dan 50 jaar. Tien jaar later bedraagt het percentage 60%.KoploperBelgië is in Europa bij de koplopers wat het aantal keer betreft dat de ingreep plaatsvindt in verhouding tot de bevolking. In België bedroeg het aantal ingrepen 279 per 100.000 inwoners in 2017 (een stuk lager dan in vorige jaren overigens). In Noorwegen lag dat op 129 en in Zweden op 110.In 2018 vonden in ons land 34.006 meniscectomieën plaats - meestal (95%) met een dagopname. Het honorarium voor de procedure bedraagt 260 euro. Voor het Riviv liep de totale uitgave hiervoor in 2018 op tot negen miljoen euro.In het dagziekenhuis loopt de kost van de ingreep - inclusief forfaits, anesthesie,... - op tot 778 euro. Dat kost het Riziv in 2018 zo een dertig miljoen euro.Welk klinisch beleid?Er blijkt bovendien een grote variatie te zijn per chirurg en per regio.Een kleine, verkennende analyse die de DGEC uitvoerde in zes ziekenhuis (12 orthopeden, 84 dossiers) wees uit dat er niet altijd een duidelijk klinisch pad werd gevolgd voor de ingreep.In niet meer dan 27% van de gevallen werd vooraf een MRI-onderzoek van de knie uitgevoerd; 54% van de patiënten kreeg wel een CT-scan. MRI is het aanbevolen onderzoek.Er werd niet altijd afgewacht wat een conservatieve therapie opleverde, zoals is aangewezen. Veelal werd van een eventueel conservatieve therapie gewoon geen notitie genomen.Ook over de postoperatieve kinesitherapie die wordt aanbevolen, was in de helft van de gevallen evenmin iets in het medisch dossier te vinden.In ziekenhuizen met een groot aantal ingrepen zag men dat meniscusectomie vaak meer bij oudere patiënten werd uitgevoerd, dat dit sneller gebeurde en dat resectie ook beperkter werd uitgevoerd.Het Riziv schreef nu een brief naar 604 orthopedisch chirurgen om hen te wijzen op een EBM-aanpak van meniscectomie.Het heeft ook de bedoeling een campagne hierover te voeren bij de huisartsen.