...

Zestig procent van het personeel van het Riziv is vrouwelijk, dat blijkt uit het jaarverslag van 2011. Ook het glazen plafond wordt doorbroken: vandaag verscheen de benoeming van Patricia Heidbreder aan het hoofd van de Dienst voor Administratieve Controle in het Staatsblad.Uit het jaarverslag voor 2011 blijkt dat het Riziv 796 vrouwelijke personeelsleden telt, tegenover 544 mannelijke. Het aantal mannelijke personeelsleden daalt, maar dat wordt meer dan gecompenseerd door de toename aan vrouwelijke zijde.Vooral het beter opgeleid personeel kent een toename. De groei is het sterkst op niveau B (plus 44% op 5 jaar tijd), maar ook het aantal personeelsleden op A-niveau is toegenomen (plus 13%). Het personeel van niveau D neemt af (min 40%). Het Riziv heeft steeds meer behoefte aan expertisefuncties en personeel met een opgedreven basisopleiding, wat volgens het jaarverslag samenhangt met verdere professionalisering.Verder blijkt uit het jaarverslag dat het aantal contractuele personeelsleden daalt (min 10%) en het aantal statutaire stijgt (plus 3%).Het Riziv geeft een kleine 115 miljoen euro uit voor haar administratietaken, waarvan 83,5 miljoen personeelskosten.De Franstalige Patricia Heidbreder volgt Pierre Paermentier op als directeur-generaal van de DAC. Paermentier ging vorig jaar al met pensioen. Heidbreker tekende al als dienstdoend leidend ambtenaar. Haar benoeming gaat officieel in op 1 augustus en geldt voor een periode van zes jaar.