...

Het voortraject diabetes is bedoeld voor type 2-patiënten die nog niet in aanmerking komen voor een zorgtraject. De huisarts houdt een aantal klinische gegevens bij over die betrokken patiënt, en noteert ook de gemaakte afspraken in het GMD - alleen de GMD-houdend arts (of een arts uit dezelfde 'groepering') kan deze prestatie aanrekenen.De voorwaarden voor podologieverstrekkingen en adviezen van voedingsdeskundigen blijven evenwel in het voortraject diabetes dezelfde als bij de diabetespas. De huisarts die toegang heeft tot het GMD, maakt het voorschrift. Maximum twee verstrekkingen per kalenderjaar worden terugbetaald.De podologen en de voedingsdeskundigen moeten over de betreffende patiënt een dossier bijhouden en verslag uitbrengen aan de huisarts. De verstrekkingen bij de podoloog duren minstens 45 minuten en mogen nooit op dezelfde dag worden uitgevoerd. De verstrekkingen bij de voedingsdeskundigen duren minstens een half uur.Vanaf 1 januari 2018 zijn nog alleen maar voorschriften die gemaakt zijn onder de nieuwe prestatie 102852 geldig. Er is geen officieel formulier voor dit voorschrift - de huisarts maakt het op naar eigen inzicht.Verdere precizeringen vindt u op de website van het Riziv.