...

De in principe jaarlijkse LEIFtime Achievement Award van de vzw LEIF brengt mensen onder de aandacht die zich inzetten voor maatregelen die een waardig levenseinde voor iedereen mogelijk maken. Dit jaar ontving dokter Ri De Ridder de prijs omdat hij ervoor zorgde dat LEIF-artsen vergoed worden voor het verstrekken van het verplicht advies bij een euthanasieverzoek. Er gaat heel wat tijd op aan het zorgvuldig formuleren van dergelijk advies. Bovendien gebeurt dit vaak in moeilijke en emotionele omstandigheden. In zijn motivatie stelt LEIF "dat de vergoeding er niet vanzelf kwam." Het duurde bijna acht jaar alvorens het ontwerp een Koninklijk Besluit werd. "Op het laatste nippertje," zo luidt het, "dreigde het nog vernietigd te worden na een bezwaarschrift van de tegenstanders van euthanasie bij de Raad van State. Een van hun argumenten was dat artsen niet verplicht konden worden de wil van hun patiënten te respecteren."Eerder winnaars van de LEIFtimeAchievement Award zijn Jacinta De Roeck, Jeannine Leduc en Myriam Vanlerberghe (2013), Frank Vandenbroucke, Magda Aelvoet en Vic Anciaux (2015) en in 2016 Etienne Vermeersch.