...

"België loopt achter op zijn buurlanden in het gebruik van biosimilars. Dat bleek uit de presentatie met cijfers van Medaxes", aldus dokter Marc Moens (Bvas).Riziv-uitgavenIn België zijn al 16 biosimilars beschikbaar. Jaarlijks kan men daarmee 271 miljoen euro besparen. Maar in Europa zijn er al 55 biosimilars op de markt gebracht. In België zitten er nog minstens 23 in de pipeline. De biologicals waarvoor ze een goedkoop alternatief bieden zijn samen goed voor een uitgaven van 448 miljoen euro in ons land.Dat is geen kattepis, onderstreept dokter Moens. Zeker niet als je weet dat in 2018 en 2019 het geneesmiddelenbudget er zo goed als alleen voor verantwoordelijk is dat de Riziv-uitgaven dreigen te ontsporen.Vooral in domeinen waar biologicals ingezet worden, zijn de uitgaven de laatste jaren fel toegenomen.Te weinig vertrouwdWie al langer de redactie van Artsenkrant wijst op het belang van biosimilars, is Reinier Hueting (Kartel/ASGB). "We kunnen het ons niet veroorloven de boot van de biosimilars te missen", onderstreept hij nog eens.De aanstelling van de programmamanager vindt hij dan ook een goede zaak: "De man moet in het buitenland de factoren opsporen die een beleid rond biosimilars doet slagen. In eigen land zal hij met alle betrokken gaan praten.""Ik heb ervoor gewaarschuwd de acties zeker niet te beperken tot de reumatologen, dermatologen en gastro-enterologen - de drie specialismen die vandaag vooral met biosimilars te maken hebben."De nieuwe biosimilars die eraan komen zullen ook andere specialismen doen kennismaken met dit soort middelen. De huisarts kan vandaag al biosimilars gebruiken wanneer hij insuline voorschrijft.""Alle specialisten, ook de huisartsen, moeten vertrouwd worden gemaakt met de theoretische concepten achter biologicals en biosimilars. Ze moeten de vragen van de patiënt kunnen beantwoorden." En ze moeten weten wat een switch van biological naar biosimilar eigenlijk inhoudt, want de gevolgen daarvan worden volgens Hueting overdreven.Nog niet concreet Aan de andere kant moet men ermee rekening houden dat de kortingen die firma's geven op dit soort producten ook een rol kunnen spelen in de ziekenhuisfinanciering, vindt Hueting.Roel Van Giel (AADM) beperkt zich tot de vaststelling dat er vandaag nog geen concreet plan op tafel ligt, alleen een nota over hoe een plan tot stand moet komen.De programmamanager wordt Philippe Van Wilder, een gezondheidseconoom van de ULB.