...

Het Riziv stuurt vandaag een mededeling rond om de artsen te waarschuwen. De technici analyseren de fout en maken een balans op van welke artsen voor september een te hoog bedrag ontvingen, en hoeveel geld ze te veel kregen. Deze artsen zullen van het Riziv dan een bericht krijgen - de ziekteverzekering moet het bedrag dat de artsen per ongeluk maar "onterecht" ontvingen, recupereren. In totaal werd 875.000 euro te veel uitbetaald.Het geld van oktober zal worden uitbetaald wanneer het bestand van oktober is uitgezuiverd - ook daarin staan voor een aantal artsen een te hoog aantal uren genoteerd. Het bedrag dat de huisartsen voor oktober zullen ontvangen zal correct zijn, zo belooft het Riziv.