...

Het Riziv legde in december 2019 de modaliteiten voor de verificatie van de identiteit van de patiënt in ziekenhuizen goed. Tijdens een test- en monitoringfase werden deze modaliteiten nog gewijzigd. Vanaf 1 april 2024 zijn alle ziekenhuizen verplicht om de identiteit van patiënten te verifiëren als ze elektronisch factureren en de derdebetalersregeling toepassen.Steeds eID meenemenHet vlotst kan dat wanneer patiënten hun elektronische identiteitskaart (eID) of gelijkaardig bij zich hebben. Daarom start het Riziv in samenwerking met ziekenhuizen en ziekenfondsen een campagne over de eID. Die wil bij patiënten de reflex kweken om steeds een Belgische elektronische identiteitskaart, elektronische vreemdelingenkaart of de Kids-ID of ISI+ kaart van hun kinderen mee te brengen naar het ziekenhuis. Ook zorgverstrekkers die patiënten doorverwijzen naar het ziekenhuis kunnen het campagnemateriaal gebruiken om hen te sensibiliseren.Als de patiënt niet beschikt over een van deze documenten, dan kunnen ziekenhuizen een attest van verlies of diefstal van de identiteitskaart, een attest van sociaal verzekerde, een kleefbriefje van het ziekenfonds of de toepassing Itsme gebruiken om de patiënt te identificeren.Een correcte identificatie is volgens het Riziv een extra garantie op de beste zorg, de juiste behandeling en een correcte toewijzing van medische gegevens aan de patiënt. Het voorkomt administratieve fouten en facturatiefouten en eventuele fraude, zoals identiteitsfraude door patiënten. Het verifiëren van de identiteit van de patiënt heeft in geen geval als doel om de toegankelijkheid van de geneeskundige verzorging te beperken, benadrukt het Riziv.U vindt het campagnemateriaal voor patiënten (affiches en video) op de website van het Riziv.