...

De eerder ongebruikelijke informatieve nota werd op initiatief van het Riziv opgemaakt 'naar aanleiding van weerkerende discussies over de investeringen die binnen de ziekteverzekering gebeuren in de sector van de artsen'. Het overzicht werd ook geagendeerd tijdens de Medicomut.Een beknopt overzicht van de nota: