...

Tijdens de Covid-pandemie keurde de overeenkomstencommissie psychiatrische ziekenhuisdiensten-ziekenfondsen drie tijdelijke bijkomende prestaties goed. Met name ging het over de mogelijkheid om minimaal drie in plaats van zeven uur aanwezig te zijn in psychiatrische daghospitalisatie, over psychiatrische daghospitalisatie thuis en over nabehandeling via beeldbellen. Enkel voor deze laatste prestatie werd een bijkomend pseudonomenclatuurnummer (762996) gecreëerd. In juli 2022 gaf het Verzekeringscomité van het Riziv een definitief karakter aan de mogelijkheid om minimaal drie uur aanwezig te zijn in psychiatrische daghospitalisatie. Die prestatie is definitief verworven vanaf 1 september vorig jaar. Daarentegen zette de ziekteverzekering de voormalige covid-maatregelen 'psychiatrische daghospitalisatie thuis' en 'nabehandeling via beeldbellen' stop. Sinds 1 januari 2023 kunnen ze dus niet meer worden aangerekend. In een omzendbrief van 4 maart verduidelijkt het Riziv een eerder schrijven hierover van 22 december 2022.