...

Maandag schortte Maggie De Block het Koninklijk Besluit op dat de mammografieën voor bepaalde risicogroepen beperkt (Artsenkrant 2533 van vrijdag 16 maart). Geen enkele parlementair was er ongerust over dat de het Riziv-schrijven getekend door dokter Ri De Ridder (omzendbrief VI nr 2018/72 van 7 maart 2018 - 3910/1650 - van toepassing vanaf 1 april 2018) reeds op 7 maart werd verstuurd. Deze omzendbrief detailleert de prestaties 450273-450284, 450376-450380,450391-450402, 461451-461462,461473-461484 en 461495-461506 die worden toegevoegd en de aanpassing van de honoraria 450192-450203 en 450354-450365 die verhogen tot 72,77 euro.Hamvraag was of de opschorting van het Koninklijk Besluit ook de omzendbrief opschort. Woensdagavond meldde het Riziv aan Artsenkrant dat dit effectief het geval is en dat het in werking treden van de omzendbrief verdaagd werd.