...

Maar een goed kwart van de enques betrof individuele artsen, zo staat te lezen in het jaarverslag van de DGEC: 71 huisartsen (6,5%) en 217 specialisten (20%). In 24% van de dossiers ging het om verpleegkundigen. Ziekenhuizen, tandartsen en apothekers zijn de andere belangrijkste categorie.Van de 1.091 enques die vorig jaar werden gevoerd, leidden er 15% tot gerechtelijke vervolging. In 36% van de gevallen had de zorgverlener een vergissing begaan en moest hij een bedrag terugbetalen. Zo recupereerde in 2010 het Riziv een bedrag van 4,6 miljoen euro.Op dit moment zijn er een duizendtal dossiers lopende.Het DGEC werkte in 2010 drie nationale enques af, waaronder een naar bronchoscopie bij getubeerde patiten en een naar het gebruik van forfait B in de thuisverpleegkunde. Nog acht nationale enques zijn lopende.Er werden ook drie evaluatieprojecten afgerond, waaronder een naar het gebruik van geokeerde potentialen in de neurologie. Vijf nieuw projecten werden gestart.