...

Geneviève François lanceert haar oproep nadat het Riziv heeft voorgesteld de monitoring van pasgeborenen met een speciaal apparaatje af te bouwen. De apparatuur is volgens het Riziv te duur en wordt al te gemakkelijk met de ouders meegegeven.PreventiefMaar volgens Geneviève François blijft het belangrijk pasgeborenen preventief op te volgen, ook om het fenomeen wiegendood beter te begrijpen.Volgens schattingen sterven in ons land jaarlijks zestig kinderen door wiegendood, goed voor 0,05% van de pasgeborenen. Exacte cijfers bestaan niet. Wel staat vast dat kinderen tussen twee en vier maanden een groter risico op wiegendood lopen.Wat precies wiegendood veroorzaakt, blijft onduidelijk. Preventie is dan ook cruciaal. Zo wijst Geneviève François op een goede preventie en opvolging door de ouders. Daar horen niet roken tijdens de zwangerschap en in de omgeving van het kind én op de rug slapen bij.ThuismonitorOok het preventief opvolgen met een cardiorespiratoir thuismonitorapparaat moet volgens de onderzoekers blijven, inclusief de tussenkomst door het Riziv. Minister Onkelinx heeft al laten weten zich zich te zullen verzetten tegen de mogelijke afschaffing van de terugbetaling van de thuismonitor.