...

Net zoals het Kartel is ook de Bvas tevreden met de tussenkomst van het Riziv in het dossier van de aanslepende Impulseo II-aanvragen. De schuldige voor de vertragingen is het Participatiefonds, dat instaat voor de uitkeringen. Begin juli meldde het Participatiefonds plots dat het alleen nog aanvragen voor Impulseo zou afhandelen van duo- of groepspraktijken met een eigen ondernemingsnummer en dito bankrekeningnummer. Dat leidde meteen tot vertragingen want de meeste groeperingen hadden zich niet laten registreren bij de Kruispuntbank voor ondernemingen (KBO) en lieten het bedrag van de toelage netjes verdeeld op de individuele rekeningen van de participerende artsen terechtkomen. Het Participatiefonds voerde aan dat eenvormige nummers nodig waren met het oog op fiscale transparantie. Het fonds maakt de belastingfiches op voor rekening van het Riziv. De artsensyndicaten noemden die eenzijdige beslissing onwettelijk en wezen op de bijkomende administratieve belasting voor de artsen.In onze vorige editie meldden we dat de hangende aanvragen na protest van het Kartel gedeblokkeerd raakten. Het Riziv engageert zich daarvoor. Voorlopig kunnen de betalingen opnieuw - zoals vroeger - opgesplitst worden tussen de individuele artsen die de groepering vormen. Het volstaat voor dit jaar dat de artsen hun individueel KBO-nummer en bankrekening vermelden op de aanvraag. De samenwerking tussen huisarts en groepering moet wel schriftelijk vastliggen.SteunpuntMet de tijdelijke oplossing die het Riziv voorstelt, is het probleem nog niet helemaal van de baan, reageert Marc Moens (Bvas). Begin juli nam het Participatiefonds nog andere omstreden beslissingen: een Impulseo-aanvraag zou niet meer noodzakelijk via een steunpunt moeten gebeuren, bijvoorbeeld. Bovendien eist het fonds dat groeperingen het aantal GMD's (dat nodig is voor de toelage) voortaan staven aan de hand van een verklaring van het Riziv. Ook over die punten is geen overleg gepleegd. Volgens de Bvas zaait het Participatiefonds zo nog meer verwarring. Het syndicaat rekent op het Riziv om ook hier duidelijkheid te scheppen.