...

En die uitgave moet het Riziv dus ook eerst inplannen op zijn begroting. Samen met het wetsvoorstel van volksvertegenwoordigster Karine Lalieux werd ook een amendement van de huidige regeringspartijen aangenomen. Dat bepaalt dat een KB het moment moet vastleggen wanneer de wet van kracht zal worden.Een en ander leidde tot een woordenwisseling tussen Lalieux en minister De Block in de plenaire vergadering. De Block wees erop dat de begroting van het Riziv een eigen weg volgt. Voordat het KB dat de wet zal uitvoeren van kracht kan worden, zal het Riziv de vereiste 6,7 miljoen euro moeten opzij zetten. Het uitvoerings-KB zal ook op het Verzekeringscomité van het Riziv ter sprake komen.PS-er Karine Lalieux verweet De Block vertragingsmaneuvers. De Open VLD-minister verdedigde zich: ze wees erop dat de minderheidsregering al eerder maatregelen goedkeurde om contraceptiva zoals spiraaltjes en subcutane implantaten voor jonge vrouwen ook toegankelijker te maken. Die maatregel komt er ook aan.Het wetsvoorstel dat anticonceptie gratis maakt tot de leeftijd van 25 jaar, moet overigens eerst ook nog de goedkeuring krijgen van de plenaire vergadering.