...

Het Riziv moet de begrotingsvooruitzichten van 2012 bijsturen omdat het 100.000 euro moet terugbetalen aan een aantal laboratoria voor klinische biologie.De zaak gaat terug tot eind jaren '80, begin jaren '90, toen de regering de klinische biologie forfaitariseerde. Dat gebeurde eerst in de ziekenhuizen, daarna in de ambulante sector. Een aantal extramurale labs trokken naar de rechtbank. De zaak sleepte decennia aan. Recent veroordeelde de rechter het Riziv tot de terugbetaling van 100.000 euro. Het grootste deel daarvan (90.000 euro) wordt dit jaar nog teruggestort. De resterende 10.000 euro worden in 2013 terugbetaald. De uitspraak van de rechter heeft tot gevolg dat het Riziv de begrotingsvooruitzichten voor het lopende jaar 2012 moet bijstellen.