...

Dat minister Onkelinx haar veto stelde tegen het Verzekeringscomité, dat de CVS-referentiecentra op droog zaad wilde zetten, steekt de patiënten een hart onder de riem, zegt professor Dirk Vogelaers (UZ Gent). "Intussen weten we nog altijd niet hoe het verder moet. Het Riziv moet nu maar eens een beslissing nemen over ons gedetailleerde projectvoorstel om samen te werken met eerste en tweede lijn."Veel vragen maar voorlopig geen antwoorden. Dat is de actuele situatie bij de CVS- referentiecentra, die begin deze maand in het oog van de storm belandden nadat het Verzekeringscomité had beslist om de overeenkomsten stop te zetten. Waarop minister Onkelinx haar veto bovenhaalde en het Verzekeringscomité terugfloot. Bij de CVS referentiecentra hopen ze dat er dringend duidelijkheid komt over hoe het nu verder moet. Begin deze week hadden ze contact met het Riziv en is er ook een brief verstuurd maar voorlopig krijgen ze geen enkele officiële reactie. Dat laat ruimte voor interpretatie. "Wij gaan er nu vanuit dat de procedure die bepaalt dat CVS-centra een projectvoorstel moeten indienen om in consortium te werken met de eerste en tweede lijn van kracht blijft. Wij hebben ons op dat vlak perfect aan de afspraken en timing gehouden en hierover een concreet en weldoordacht project ingediend. Maar we kregen nooit een antwoord of evaluatierapport van het Riziv. We wachten nog steeds op hun beoordeling", zegt professor Vogelaers. Drie pijlers Het argument dat de dossiers 'te vaag' zijn, zoals het Verzekeringscomité schrijft, snijdt volgens Vogelaers totaal geen hout. "Een drogreden om het woord pure besparing niet in de mond te moeten nemen. We hebben hier twee jaar aan gesleuteld. Je kan maar meer gaan preciseren als je ook exact weet op welke budgetten je kan rekenen. Een goed zorgaanbod vergt een financiële injectie. Ook om huisartsen en de tweedelijnsziekenhuizen te overtuigen mee in dit verhaal te stappen, moet je hen kunnen zeggen wat er voor hen tegenover staat. Toch waren we er al in geslaagd om 300 huisartsen te overtuigen. Een aantal dat kan aangroeien, eens het project loopt."Het CVS-netwerk Oost-en West-Vlaanderen, dat zijn voorstel integraal op de website van het UZ Gent plaatste, focust in zijn plan tot reorganisatie van de zorg op een drietal kernpunten: vroegdetectie, diagnostiek en reconditionering en cognitieve gedragstherapie. "Het is cruciaal dat we chronisch vermoeide patiënten ten laatste twee jaar na de eerste symptomen kunnen zien en onderzoeken. Anders is de kans op herstel en herintegratie in het arbeidscircuit quasi nihil. De gemiddelde duur van de klachten van CVS-patiënten bedroeg echter acht jaar. Multidisciplinaire diagnostiek is vereist bij patiënten van wie de klachten door de huisarts samen met kinesist of psycholoog niet konden verholpen worden binnen de zes maanden na het ontstaan. En als therapie vormen reconditionering en cognitieve gedragstherapie de enige echte evidence based behandelingsvormen voor CVS." Rond die drie pijlers was een concreet actieprogramma uitgebouwd, dat ook aan bod komt op een symposium op 21 april. "Dat symposium was lang voor de onheilstijding gepland. We hadden mensen van het Riziv gevraagd om te komen spreken maar kregen daar nooit antwoord op. Nu begrijpen we waarom natuurlijk. Dat neemt niet weg dat we ons wetenschappelijke engagement blijven verderzetten." Wel diagnose, geen behandelingNieuwe bilanrevalidatiebehandelingen kunnen de CVS-centra vanaf 1 april niet meer opstarten. Maar de diagnostische verwerking loopt wel verder. "Wij onderzoeken jaarlijks 800 à 900 nieuwe patiënten, van wie een derde CVS heeft, een derde een psychiatrische pathologie en nog een derde een primaire slaapstoornis. De behandeling van CVS-patiënten zal nu via de bestaande nomenclatuur moeten gebeuren, waardoor een complex consult niet meer tot de mogelijkheden behoort. Patiënten zullen gemiddeld 1.000 tot 2.000 euro extra moeten betalen voor behandelingen. We zullen ze ook moeten doorverwijzen naar onder meer centra geestelijke gezondheidszorg (CGG), waar er vaak lange wachtlijsten zijn. Ik vrees ook dat heel wat van deze patiënten in het alternatieve circuit zullen belanden, waar de rekeningen voor allerlei biologische onderzoeken torenhoog kunnen oplopen. Daar lijkt het Riziv allemaal de ogen voor te sluiten. De schorsing door minister Onkelinx geeft ons hoop dat er alsnog 'een vervolgproject' in de plaats zal komen."In overwegingBij het Riziv verwijzen ze intussen naar de volgende meeting van het Verzekeringscomité waar het dossier opnieuw op de agenda staat. "De Regeringscommissaris van het Verzekeringscomité van het Riziv heeft beroep aangetekend tegen de beslissing om de overeenkomsten met de CVS-referentiecentra niet te verlengen. De minister heeft dat beroep bevestigd, waardoor die beslissing nu geannuleerd is, met de vraag om het dossier opnieuw in overweging te nemen. Dat zal nu gebeuren", meldt de woordvoerder van het Riziv. Wordt beslist vervolgd.