...

In juli 2010 stuurde het Riziv aan zowat 10.000 huisartsen met minstens 500 patitencontacten per jaar een activiteitenverslag, met een globaal en gepersonaliseerd beeld van hun praktijk. Het bevatte 94 variabelen over het patitenbestand, de patitencontacten, de voorschriften van klinische biologie, medische beeldvorming of geneesmiddelen."Dit verslag had voornamelijk een didactische en informatieve rol. Het was geenszins de bedoeling om de kwaliteit van de huisartsenpraktijken te beoordelen of om een of andere procedure te starten", benadrukt het rijksinstituut.Vlak na de zomer kroop een Brusselse huisarts alvast in de pen om algemeen directeur Ri De Ridder van het Riziv mee te delen wat hij dacht van zijn 14 bladzijden dikke 'persoonlijke activiteitenrapport 2008'. Dat is niet geloofwaardig en gestoeld op statistisch nattevingerwerk, luidde zijn verdict (zie AK 2113).Nu stelde het Riziv zelf drie vergissingen vast, na opnieuw een reactie van een arts en grondige kwaliteitscontroles.1. De titels van de indicatoren 5.16 (orale antidiabetica) en 5.17 (diabetesinsuline) zijn verwisseld.2. Het aantal voorschriften van klinische biologie is overraamd door de toevoeging van twee forfaits klinische biologie voor eenzelfde voorschrift. Dat heeft echter de positionering in percentielen niet bevloed.3. De indicatoren 5.02 (gemiddelde kosten per voorschrift) en 5.03 (gemiddeld aantal voorschriften per patit) zijn onjuist.De correctie van deze fouten zal natuurlijk in het permanente proces ter verbetering van de kwaliteit van dit activiteitenverslag worden getegreerd, maakt het Riziv zich sterk. Dat is dan ook het minste wat je mag verwachten.