...

Eerder publiceerde het Riziv richtlijnen ter promotie van het rationeel voorschrijven van medische beeldvorming. Op basis van de aanbevelingen van het Consilium radiologicum gaat het daarin onder meer over onderzoeken waarvoor een scan minder aangewezen is. Daarnaast ontwikkelde de administratie een module in de medische software voor hulp bij de besluitvorming in beeldvorming. En tussen 2012 en 2016 lanceerde men al een sensibiliseringscampagne voor het grote publiek: 'medische beelden zijn geen vakantiekiekjes'.Dezer dagen pakt het Riziv dus uit met nieuwe aanbevelingen en de campagne 'Geen scan zonder plan'. Ook nu is het uiteraard de bedoeling patiënten minder bloot te stellen aan ioniserende straling en om onnodige uitgaven voor de patiënt en de ziekteverzekering te voorkomen. Volgens de Riziv-ramingen (uit 2010) kan de blootstelling aan ioniserende straling door diagnostische onderzoeken met tenminste 25% verminderen. Dat zou circa 30 miljoen besparingen per jaar kunnen opleveren. Geld, zo luidt het, dat op een meer zinvolle manier kan besteed worden.