...

In de periode 2005 tot 2010 betaalde het Riziv meer dan 1,7 miljoen euro aan het Intermutualistisch Agentschap (IMA) voor het leveren van feedbackgegevens en andere data die eigenlijk onder de noemer 'overheidsgegevens' thuishoren (zie ook AK 2154). In dezelfde tijdsspanne liep de factuur van Ifeb, een andere externe leverancier van overheidsdata, op tot 800.000 euro. Feedbackrapporten Senator Louis Ide (N-VA) stelde zich vragen bij de manier van werken. Hij interpelleerde er minister Onkelinx over. Is het normaal dat een parastatale als het Riziv budgetten moet vrijmaken voor cijfers die het als overheidsinstituut logischerwijze zelf zou moeten beheren? Wat zegt het over de performantie van grote administraties zoals het Riziv en de FOD Volksgezondheid als ze te rade moeten gaan bij externe dataleveranciers om innovatieve projecten voor te bereiden of om een accurate gegevensanalyse in handen te krijgen? Alleen al in 2005 en 2006 streek het IMA 735.000 euro op. Het Riziv betaalde dat geld om individuele feedbackrapporten uit te werken, studieontwerpen voor 'zelfcontrole glykemie' en voor 'het verband tussen antibiotica en individuele resistentie' op papier te zetten. Een greep uit de andere projecten die het Riziv aan de ziekenfondsen uitbesteedde:- nomenclatuur voor vroedvrouwen- evaluatie derdetalersregeling voor tandartsen- innen van remgeld in de kinesitherapie- uitwerken van indicatoren voor overconsumptie bij het voorschrijven van geneesmiddelen- informatieve feedback over 'goedkoop' voorschrijfgedrag - onderzoek naar geneesmiddelenverbruik in ouderentehuizen- voorbereidend werk voor de consensusconferentie osteoporoseDe daaropvolgende jaren bestelde het Riziv ook onderzoek voor de invoering van zorgtrajecten; cijfers over de financiering van wijkgezondheidscentra, indicatoren voor spirometrie enzovoort. Een andere externe organisatie, Ifeb, ontving tussen 2006 en 2010 van het Riziv meer dan 800.000 euro voor gegevens over de terugbetaling van geneesmiddelen. Naast IMA en Ifeb zijn er nog andere gespecialiseerde datawarehouses die flink geld verdienen aan cijfer- en analysewerk in opdracht van de overheid. Verantwoord De vraag waarom de overheid moet betalen voor overheidsgegevens wuifde Onkelinx weg. Het IMA levert patitgerelateerde cijfers waar het Riziv zelf niet over beschikt maar "die vereist zijn om een kwalitatieve informatie aan de zorgverleners te verzekeren", zegt ze. Omdat die informatieverstrekking niet tot de wettelijk vastgelegde basisopdrachten van de ziekenfondsen gerekend mag worden, is volgens de minister een aanvullende financiering voor het IMA verantwoord. En het zijn lang niet alleen federale instanties die een beroep doen op externe knowhow, ook de Vlaamse gemeenschap is gretig afnemer. Vandaar dat ook de Vlaamse gezondheidsminister Jo Vandeurzen (CD&V) binnenkort soortgelijke vragen mag verwachten.