...

Na de verwijzing van tiotropium naar hoofdstuk IV stelde een verbolgen SVH vorige week voor om patiënten die om Spiriva® vragen, rechtstreeks door te sturen naar een geneesheer-adviseur. Dokter Ri De Ridder, directeur-generaal van het Riziv, keurt die actie van het SVH beleefd maar gedecideerd af. In een tweede reactie laat hij weten dat wel naar een tussenoplossing gezocht wordt voor die patiënten die het middel al voor 1 april gebruikten.Het Spiriva®-verhaal kent iedereen onderhand wel; sinds begin deze maand is een a priori controle voor het geneesmiddel door een adviserend geneesheer nodig. En ook copd-patiënten die het middel al langer gebruiken, moeten opnieuw langs bij de pneumoloog of een huisarts met een erkenning voor spirometrie. Ri De Ridder, directeur-generaal van het Riziv, ziet niets verkeerds in die aangepaste regeling en gaat in het verweer tegen het SVH, dat vorige week een doorverwijsbrief verspreidde om patiënten die om tiotropium vragen rechtstreeks door te verwijzen naar een adviserend geneesheer.Zorgvuldigheid"Ik snap niet goed waar het protest vandaan komt. Deze maatregel valt buiten de context van het huidige besparingsklimaat, hij is gewoon het gevolg van de klassieke procedure waarbij het gebruik van geneesmiddelen regelmatig gecontroleerd - en waar nodig herzien - wordt. Noem het een kwestie van zorgvuldig omgaan met het budget.""Voor Spiriva® was een aanpassing vereist", vervolgt De Ridder. "Het middel kost de ziekteverzekering ongeveer 30 miljoen euro per jaar, en dat bedrag neemt nog toe. Aangezien de producent weigerde de prijzen te verlagen, hadden we nog twee keuzes over: het geneesmiddel schrappen van de terugbetalingslijst óf strikter toezien op de aanbevelingen. En het werd dat laatste. Op het terrein merkten we immers dat de aanbevelingen onvoldoende werden nageleefd. Door daar nauwkeuriger op toe te zien moet dat verbeteren."Dat de medische grond voor de strengere aanpak ontbreekt of op zijn minst erg onduidelijk is, klopt niet volgens de Riziv-topman. "De aanpassing is in overeenstemming met de aanbevelingen van het KCE en werd uitgebreid besproken door experts van de CTG. Aan hun deskundigheid twijfel ik niet", klinkt hij formeel.StandaardformulierOok naar het beklag van het SVH over het extra papierwerk - nóg een formulier, dat bovendien extreem ingewikkeld is opgesteld - heeft De Ridder geen oren. "Het is gewoon een standaardformulier waar artsen zaken op moeten aankruisen. Ingewikkeld? De medische criteria voor het voorschrift worden overlopen, maar die moet je sowieso toetsen als je het middel - in overeenstemming met de aanbevelingen - wil voorschrijven."Praktisch probleemEen ander punt van kritiek - niet enkel van het SVH, maar van alle huisartsen - is dat het formulier opnieuw ingevuld moet worden voor patiënten die het geneesmiddel al vóór 1 april gebruikten. "Het huidige formulier stelt een probleem voor die patiënten die, op basis van de criteria, terecht Spiriva kregen voorgeschreven vóór 1 april. Zij zouden niet opnieuw bij een pneumoloog of een huisarts met een erkenning voor spirometrie langs moeten", is De Ridder eerlijk. "Maar daar wordt nu een oplossing voor gezocht. Een kopie van het protocol van een pneumoloog of een arts erkend voor spirometrie uit het medisch dossier van zo'n patiënt, zou bijvoorbeeld moeten volstaan."Volgende week dinsdag (24 april) buigt de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen zich over deze kwestie. "En dan moet een duidelijke interpretatie volgen die dit praktische probleem van de baan helpt."