...

Uit de eerste globale cijfers die onlangs op het Verzekeringscomitvan het Riziv werden voorgesteld, blijkt dat er voor vorig jaar 15,1 miljoen euro (1,4%) over is op het budget voor radiologie. Daarmee wordt de neerwaartse trend bevestigd, al moet die volgehouden worden in de eerste helft van 2011.De consumptie in de radiologie zit boven het Europese gemiddelde, en om die af bouwen, zetten de FOD Volksgezondheid en radiologen zelf campagnes op. Dat werd trouwens gekoppeld aan een actie vorig najaar om de bestralingsbelasting te beperken. Omdat die pas nu vruchten afwerpt, ziet het er naar uit dat de uitgaven in de radiologie een neerwaartse trend zullen blijven vertonen. Dat moet de deur openzetten naar de indexering van de honoraria voor de radiologen.Overheid laat dossier liggenOp het komende overleg artsen-ziekenfondsen moet ook de herziening van de nomenclatuur beoordeeld worden voor technische verstrekkingen. De honoraria voor intellectuele acten werden vanaf 1 januari dit jaar met 1,4% gedexeerd. De erelonen voor technische verstrekkingen volgen vanaf 1 mei, voor zover de medicomut vast kan stellen dat de herziening van de nomenclatuur voor deze verstrekkingen is afgerond.De Technisch Geneeskundige Raad heeft, volgens Marc Moens, de afgelopen tijd hard gewerkt om deze herziening rond te krijgen. Afwachten wat het overleg brengt.Maar voor de klinische biologie is er niet hetzelfde goede nieuws. Hier wordt het budget overschreden met 42,9 miljoen euro (3,8%). Marc Moens herinnert er evenwel aan dat de overheid in de begroting een besparing doordrukte van 50 miljoen euro.Maar dezelfde overheid maakte de uitvoering daarvan onmogelijk. In het najaar van 2009 formuleerde de 'task force Perl' een voorstel om 35,1 miljoen in de klinische biologie te besparen door ingrepen in de nomenclatuur. Maar de regeringscrisis sloeg toe, en er doken nog allerlei andere problemen op. Met als gevolg dat het voorstel tien maanden bleef liggen. De tekst verscheen pas in september vorig jaar in het Staatsblad en ging op 1 oktober 2010 van kracht.Er bleef dus maar een fractie van het jaar meer over om de aanzienlijke besparing te realiseren: de kroniek dus van een zelf afgekondigde mislukking. Aangezien de overheid zelf besparen in de klinische biologie onmogelijk maakte, zal nog een hartig woordje gepraat moeten worden over de concrete gevolgen van het tekort, stelt Moens.Hoofdstuk tweeEen tweede gedeelte van de besparingsronde in de klinische biologie moet worden bekrachtigd door het overleg artsen-ziekenfondsen, wat wellicht gebeurt op 18 april. Er werd binnen een werkgroep van de medicomut een drietal weken geleden een voorstel afgerond om het voorschrijven van klinische biologie te beperken. Sommige tests, zo blijkt, worden te vaak aangevraagd. Daar staat tegenover dat andere tests te weinig worden gebruikt. Toch moet dat 14,9 miljoen kunnen opleveren.Daarnaast kreeg Domus Medica ook de opdracht een richtlijn op te stellen voor het rationeel voorschrijven van klinische biologie. Die wordt nu in de medicomut vergeleken met het eigen rapport. In zoverre de beide gelijklopen en de doelstelling kunnen realiseren, mag men verwachten dat hoofdstuk twee van de besparingen nu bekrachtigd kan worden.Indexering technische prestatiesOp het komende overleg artsen-ziekenfondsen moet ook de herziening van de nomenclatuur beoordeeld worden voor technische verstrekkingen. De honoraria voor intellectuele acten werden vanaf 1 januari dit jaar met 1,4% gedexeerd. De erelonen voor technische verstrekkingen volgen vanaf 1 mei, voor zover de medicomut vast kan stellen dat de herziening van de nomenclatuur voor deze verstrekkingen is afgerond.De Technisch Geneeskundige Raad heeft, volgens Marc Moens, de afgelopen tijd hard gewerkt om deze herziening rond te krijgen. Afwachten wat het overleg brengt