...

Kartel had dit punt op de agenda van de Nationale Commissie gezet naar aanleiding van de brieven die de ziekenfondsen naar hun leden stuurden, die het statuut van 'chronisch zieke' kregen.De informatie die de ziekenfondsen in de brief verstrekten, liep nogal uiteen. Maar zeker één ziekenfonds gaf zijn patiënten te verstaan dat het volstond om de brief aan de huisarts te tonen om recht te hebben op de derdebetalersregeling. "Nochtans is de huisarts niet verplicht deze regeling toe te passen", benadrukt Kartel-voorzitter Reinier Hueting.Het Riziv zal nu binnenkort zelf een mededeling naar alle huisartsen sturen met precieze informatie. Die zal er in ieder geval op wijzen dat het toepassen van de derdebetalersregeling niet verplicht is.Garanties Dr. Hueting wijst erop dat het Kartel helemaal niet gekant is tegen de derdebetalersregeling. "We pleiten ervoor dat de drempel om tot bij de huisarts te raken zo laag mogelijk ligt", stelt de voorzitter van het Kartel."Maar de huisarts moet, wanneer hij de derdebetalersregeling toepast, ook zeker zijn dat hij zijn geld krijgt. Bij de 'sociale derdebetaler' is dat nu het geval. Als de huisarts het kleefbriefje van de patiënt op het attest plakt, krijgt hij hoe dan ook het geld - al is de patiënt intussen van ziekenfonds veranderd of is hij niet meer in orde met de ziekteverzekering.""Voor de patiënt met het statuut van chronisch zieke zal men iets gelijksoortigs moeten verzinnen", aldus dr. Hueting.Niet vanaf 1 januari In het akkoord artsen-ziekenfondsen is overeengekomen dat huisartsen de sociale derdebetalersregeling systematisch zouden gaan toepassen tijdens raadplegingen (niet tijdens huisbezoeken)."Maar nergens staat dat dat die afspraak al vanaf 1 januari 2015 zou gelden", benadrukt dr. Hueting. "Niets wijst er trouwens op dat MyCareNet dan al klaar zal zijn met de elektronische facturatie door huisartsen." En dat is de voorafgaande voorwaarde voor het verplicht maken van de derdebetalersregeling, zoals ook de voorzitter van de Nationale Commissie nog eens bevestigd heeft - aldus dr. Hueting.Ondertussen zal het Kartel wel constructief meewerken in een werkgroep van de Nationale Commissie over de derde betalende. "Nogmaals, we zijn voorstander van een derdebetalersregeling, maar de huisarts moet zeker zijn geld krijgen en het mag hém geen extra tijd of moeite kosten."