...

Voor dokter Donald Claeys, secretaris-generaal van het VBS, is consultatie op afstand en telemonitoring niet enkel interessant in de huidige covid-context. "Ook in de toekomst kan dit een mogelijk interessante aanvulling vormen op de klassieke consultatie met fysieke aanwezigheid van arts en patiënt," aldus dokter Claeys.Via prospectief overleg hoopt het VBS zo de verschillende geïnteresseerde specialismen in staat te stellen een vernieuwende of aanvullende werkwijze uit te bouwen. De enquête laat zeer precieze analyses toe, zelfs per specialisme.De survey kan u hier invullen: https://nl.surveymonkey.com/r/9DMMQF9 Ze telt twintig gesloten vragen. Gepeild wordt naar frequentie van gebruik, het gebruikte platform voor videogesprekken, toepassingsgebied (Covid-klachten, continuïteit van zorg bij gekende pathologie, medicatievoorschriften, nieuwe pathologie), wie het initiatief nam en hoe de communicatie met de patiënt verliep, hoe lang raadplegingen gemiddeld duurden, technische problemen enz. De peiling loopt sinds begin deze week en kan ingevuld worden tot eind september. Deelnemen kan anoniem en verplicht tot niets.