...

Het Riziv schrijft deze premie automatisch over op het rekeningnummer dat u hebt opgegeven in 'ProGezondheid'. Zou u nog geen rekeningnummer hebben geregistreerd, of wilt u de premie laten overschrijven op een specifieke bankrekening, dan moet u dat voor 30 november a.s. aangeven in deze portaalsite van de overheid.De premie die voor artsen van alle specialismen 1045,32 euro bedraagt zou nog voor het eind van dit jaar uitbetaald worden - behalve als het Riziv nog niet heeft kunnen uitmaken of u in het eerste semester van 2023 de activiteitsdrempel voor uw specialisme heeft gehaald.Artsen waarvan pas in het tweede semester van dit jaar blijkt dat ze het vereiste minimum aan prestaties (minimumbedrag) aan het Riziv factureren, zullen pas in de eerste helft van 2024 hun conventiepremie ontvangen.Naast het halen van de activiteitsdrempel is de voorwaarde voor de 'conventiepremie' dat u het hele jaar 2023 tegen de overeengekomen Riziv-tarieven hebt gewerkt - en toegetreden bent gebleven tot het lopende akkoord artsen-ziekenfondsen.Artsen die pas in de loop van 2023 een Riziv-nummer hebben gekregen, moeten voor de hele periode dat ze dat nummer waren toegekend geconventioneerd zijn geweest.De premie wordt automatisch uitbetaald als u er recht op heeft - u hoeft ze niet aan te vragen. Alle details kunt u hier lezen.VaccinatieIn het Staatsblad van 11 oktober verscheen ook het KB dat het honorarium vastlegt dat apothekers en verpleegkundigen kunnen rekenen voor de toediening van het griepvaccin. Dat werd KB van kracht op 1 oktober 2023.Het KB is voor huisartsen ook belangrijk omdat het een pseudocode en honorarium vastlegt voor toediening van een covidvaccin door een arts buiten een normale consultatie of een bezoek.Dat honorarium kan overigens niet worden gerekend wanneer het vaccin wordt toegediend in een vaccinatiecentrum of tijdens een collectieve vaccinatie in zorginstellingen, scholen, arbeidsgeneeskundige diensten,... Die vaccinatie valt immers onder de bevoegdheid van de Gemeenschappen.Het honorarium is bedoeld voor groepvaccinaties in de eigen praktijk, of met verschillende dokterspraktijken samen - al dan niet met ondersteuning door verpleegkundigen en apothekers.Artsen die in het forfaitaire systeem werken (wijkgezondheidscentra) kunnen ook geen honorarium voor vaccinatie rekenen - dat valt onder het forfait. Maar in forfaitaire praktijken kan een verpleegkundige wel een honorarium rekenen voor de voorbereiding en de toediening van het vaccin.Voor de preparatie van een covidvaccin kunnen artsen, verpleegkundigen en apothekers 3,22 euro rekenen - dat kan per patiënt maar een keer worden gerekend.Voor de toediening van een griep- of covidvaccin kunnen artsen, verpleegkundigen en apothekers 15,50 euro rekenen. Dat dekt dan alle kosten.De arts kan dit honorarium niet cumuleren met dat van een consult of een bezoek (al kan hij de vaccinatie daar wel mee combineren).De pseudocodes voor artsen:Het Riziv zet op deze pagina nog eens alles op een rijtje voor de verschillende zorgverleners.