...

Het Riziv wijst artsen, met name huisartsen, erop dat de bedragen die de verzekeringsinstellingen uitbetalen voor het GMD en voor de zorgtrajecten ook belastbaar zijn. De VI moeten daar fiscale attesten van opstellen.Om hen in staat te stellen dat correct te doen, vraagt het Riziv dat u op www.myriziv.be controleert of - in de module 'Betalingen-VI' - het rekeningnummer waarop die bedragen worden uitgekeerd correct vermeld is. En vooral kunt u controleren of de 'fiscale begunstigde' wel al correct is genoteerd.Hebt u dit al vroeger corrrect ingegeven en is er intussen niets veranderd voor het jaar 2013, dan hoeft u dat uiteraard niet meer opnieuw in te voeren.Veranderingen die tot 31 mei worden aangebracht, worden nog doorgegeven aan de VI voor het fiscaal jaar 2013.Veranderingen die na 31 mei worden ingevoerd, zullen niet meer worden doorgegeven voor 2013 maar tellen al mee voor 2014.