...

Het Riziv publiceerde cijfers voor de periode van 2006-2009, die een vervolg breien aan een uitvoerige studie over de regionale spreiding van de gezondheidsuitgaven in 2006. We brachten deze cijfers al in de krant van vorige week (AK2162). Deze week kreeg ook de algemene pers er lucht van.Twee versies van 2006 Louis Ide raakt er niet meer wijs uit. De vervolgstudie over drie nieuwe jaren telt amper 9 pagina's, terwijl het eerste rapport over 2006, gepubliceerd in de herfst 2009, 188 pagina's besloeg. "Bovendien verschillen de cijfers voor 2006 in de vervolgstudie van die in de oorspronkelijke studie. Het gaat 'maar' om enkele euro's - na directe standaardisatie om 6,36 euro verschil per Vlaming. Maar omgerekend naar de hele Vlaamse bevolking wordt dat 36 miljoen euro verschil. Uit de toelichting blijkt nergens duidelijk hoe dit verschil tot stand komt.""Wanneer men de brutocijfers bekijkt geeft Vlaanderen een half miljard euro minder uit voor gezondheidszorg, rekening houdend met de omvang van de populatie. Maar vervolgens wordt een standaardisatie uitgevoerd met schimmige parameters, volgens een methodologie die amper wordt beschreven. De cijfers worden omgeturnd zodat Vlaanderen per inwoner plots meer uitgeeft voor de gezondheidszorg. Voor mij is de standaardisatie een manipulatie, om cijfers te krijgen die het verhaal ondersteunen dat men naar buiten wil brengen." Verschillende zorgculturenLouis Ide weerlegt dat hij steeds het verhaal over transfers bovenhaalt: "Het Riziv pakt steeds opnieuw met cijfers uit die feitelijke fouten bevatten. Daar moet ik wel op reageren. Mijn discours luidt dat er een andere zorgcultuur heerst in de twee gemeenschappen, ondanks eenzelfde federaal basisbeleid. Dat is wat leidt tot verspilling." De conclusie die Renaud Witmeur (de vroegere kabinetschef van voormalig Volkgezondheidsminiter Demotte) aan de cijfers verbindt, slaat volgend de NVA-senator dan ook nergens op. Witmeur stelt dat er geen reden is om de gezondheidszorg op te splitsen, aangezien er in geen enkele regio aanwijzingen zijn voor overconsumptie. "Wel integendeel. Als Vlaanderen toch meer uitgeeft per inwoner, dan moeten Walen toch niet bang zijn dat splitsing zou leiden tot verarming." "Minder uitgeven wordt na zogenaamde standaardisatie plots meer uitgeven."