...

Informatisering is de rode draad in het jaarverslag van het Riziv voor 2017, zeker wat de Dienst Geneeskundige Verzorging betreft. Deze Dienst ondersteunde de invoering van het elektronisch voorschrift, bouwde de administratrieve module MyRiziv uit en verplichtte het gebruik van de eID in de thuisverpleging. Niet alles liep trouwens van een leien dakje. Paris, de webtoepassing die elektronisch voorschrijven moest mogelijk maken voor zorgverleners zonder een elektronisch dossier, kwam pas dit jaar ter beschikking. Via MyRiziv kunnen huisartsen voortaan hun geïntegreerde praktijkpremie beheren. Huisartsen in groepspraktijken en wijkgezondheidscentra kunnen de onderlinge samenwerking in de praktijk via MyRiziv beter vastleggen.Het gebruik van het eID in de thuisverpleegkunde sinds oktober 2017 moet de efficiëntie vergroten en de administratie verlichten. Het moet ook de enkelingen die proberen te frauderen het vuur aan de schenen leggen. Ook bij de Dienst voor Administratieve Controle, die de werking van de ziekenfondsen in het oog houdt maar tevens de toepassing van de maximumfactuur en het recht op een verhoogde tegemoetkoming bewaakt, was de informatisering in 2017 een doorslaggevend thema. De DAC stapte over op het CASCADA-systeem dat het mogelijk maakt de dossiers en de processen elektronisch te beheren. Met CASCADA bereidt de DAC zich ook al voor op 2020, wanneer het Riziv en de FOD Volksgezondheid samen met het FAGG naar hetzelfde gebouw zullen verhuizen - wat moet leiden tot meer samenwerking.Belangrijke thema's in 2017 voor het Riziv waren verder:- de medische zorg voor slachtoffers van terrorisme,- het BeNeLuxA-project, samen met Nederland, Luxemburg, Oostenrijk en Ierland, om de terugbetaling van innoverende middelen beter te laten verlopen,­ de strijd tegen sociale fraude,­ de reïntegratie projecten, meer in het bijzonder de evaluatie van het internationale model Individual Placement and Support (IPS)om de reïntegratie van personen met psychische stoornissen in de arbeidsmarkt te faciliteren.