...

Terugbetaling van MoveUp wordt mogelijk vanaf 1 oktober. MoveUp ondersteunt de revalidatie van patiënten die een volledige heup- of knieprothese krijgen. Het Verzekeringscomité van het Riziv hechtte op 13 juli zijn goedkeuring aan het project.TrialAlleen patiënten die deelnemen aan een klinische trial zullen voorlopig van de terugbetaling kunnen genieten. De trial vergelijkt een revalidatieprogramma met gebruik van MoveUp enerzijds, en het klassieke revalidatieprogramma zonder mobiele app anderzijds.Vijftien ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het UZ Gent coördineert het hele project terwijl het KCE methodologisch een oogje in het zeil houdt. Het Riziv staat in voor de financiering.De patiënt moet zijn informed consent geven voor het gebruik van het systeem. De terugbetaling omvat een consult met de kinesitherapeut voordat de ingreep plaatsvindt. De patiënt krijgt uitleg over het revalidatieprogramma met MoveUp. Ook de behandeling en follow-up door de kinesitherapeut, zo nodig met fysiek contact, wordt terugbetaald, evenals het gebruik van de app en van het toebehoren (wearables, tablet,... ).De patiënt krijgt door deelname aan het revalidatieprogramma mét MoveUp geen extra kosten. Zorgverleners mogen geen supplementen aanrekenen, ook niet voor het gebruikte materiaal.MeerwaardeHet onderzoeksproject moet het bewijs leveren van de meerwaarde van MoveUp voor de patiënt en de zorgverleners. De app moet de kosten van de verzorging helpen beheersen.De bedoeling is dat vanaf 1 september MoveUp voor alle patiënten met een nieuwe heup- of knieprothese terugbetaald zal kunnen worden. De app bevat een rapporteringsmodule voor PROM's (patient related outcome measures). De producenten van MoveUp zullen een gegevensbeschermingseffectbeoordeling moeten publiceren om in orde te zijn met de privacywetgeving.Het Belgisch mHealth-platform werd in oktober 2018 opgericht. Het FAGG, het eHealth-platform, de FOD Volksgezondheid en het Riziv werken er samen met de industriefederaties Agoria en BeMedTech.Top validatiepiramideApps die een rol willen spelen in de Belgische gezondheidszorg kunnen op het mHealth-platform een validatie verkrijgen op drie niveaus. Het eerste niveau is een CE-label als medische applicatie. Ondertussen verwierven al 19 apps zo een label.Om op het tweede niveau gevalideerd te worden moet een app kunnen bewijzen de privacy van de gebruikers te beschermen en gebruik te kunnen maken van de diensten van het eHealth-platform (controle identiteit gebruiker en therapeutische relatie, beveiligd uitwisselen van gegevens met toepassingen zorgverleners,...). Twee apps, waaronder MoveUp, zijn op dit niveau gevalideerd.Voor het derde niveau van validatie - de top van de piramide - moet de app bovenop de beide vorige niveaus ook klinische en economische meerwaarde kunnen bewijzen. Maar zoals het uit het voorbeeld van MoveUp blijkt gaat het dan niet om louter het gebruik van een app, maar om een heel behandelplan.Minister De Block (Open VLD) reageert verheugd dat terugbetaling van mobiele apps nu in het zicht komt: "Apps kunnen een enorme meerwaarde betekenen in de zorg. Bijvoorbeeld bij revalidatie: als patiënt krijg je elke dag persoonlijke feedback over je revalidatie en moet je daar dus niet langer voor wachten tot je volgende afspraak. En als zorgverlener kan je continu de evolutie van je patiënten monitoren en krijg je een waarschuwing als een patiënt bijzondere aandacht nodig heeft."