...

Over die beslissingondersteuning wordt al jaren gesproken - het project PSS (prescription search support) werd opgestart in 2021, meldt de website. Voor radiotherapie zouden er volgens de actuele timing pilots starten in mei 2025 - in oktober van dat jaar zou ze algemeen beschikbaar moeten zijn.De beslissingsondersteuning voor het antibioticavoorschrift voor huisartsen zit net als die van radiotherapie in de eerste fase van het project PSS.De beslissingsondersteuning voor de aanvragen van klinische biologie en voor het antibioticavoorschrift door specialisten (tweede lijn) behoren tot de tweede fase van PSS. Het Riziv beschikt nog niet over een tijdslijn voor de ontwikkeling.(Lees verder onder het tijdschema.)Er komt voor de beslissingsondersteuning een centraal platform, dat communiceert met de software van de zorgverlener. Daarbij is integratie met het digitale voorschrift dat het Riziv aan het ontwikkelen is, en met het VIDIS-project (de ontwikkeling van instrumenten voor het beheren van de medicatie van de patiënt).Voor de ontwikkeling van dat centraal platform worden eerst de al bestaande oplossingen geanalyseerd en wordt met de doelgroepen bekeken waar vandaag de knelpunten zitten voor het voorschrift en hoe een digitale oplossing adequaat kan inspelen op de behoeften.Voor het centrale platform wordt dan een database met de aanbevelingen en met beslisbomen ontwikkeld - steunend op de beschikbare en gecertificeerde bronnen. De ontwikkeling daarvan wordt uitbesteed en zo nodig nog gevalideerd door panels van experts. De ontwikkelaars van medische software moeten dan zorgen voor de integratie van deze beslissingsondersteuning. Het Riziv zal zelf ook een webapplicatie ontwikkelen. Pilots testen dan de bruikbaarheid van het systeem uit voordat het algemeen beschikbaar komt.EfficiëntiewinstHet Riziv gaat uitgebreid in op waarom de drie genoemde domeinen uitgekozen zijn voor deze centrale beslissingsondersteuning, en wat het beoogde doel is.De beslissingondersteuning kan heel wat efficiëntiewinst opleveren en veiligheidsrisico's vermijden. Het bevordert gepaste zorg en vermijdt overbodige onderzoeken. Het vermindert onnodige blootstelling aan bestraling (medische beeldvorming) en het ontstaan van microbiële resistentie (antibioticatherapie).Voordelen voor de arts die het voorschrift maakt zijn tijdswinst en een betere mogelijkheid tot zelfevaluatie. De beslissingsondersteuning kan helpen om het patiëntendossier beter te structureren.De zorgverlener krijgt een waarschuwing wanneer hij een aanbeveling niet opvolgt, maar behoudt de therapeutische vrijheid en kan, door de reden voor de afwijking op te geven, het systeem helpen te verbeteren.De zorgverlener die het voorschrift uitvoert (apotheker, radioloog, ...) kan bij het digitale voorschrift 'asynchroon' nog een verduidelijking vragen zonder de voorschrijver te moeten bellen.