...

Domus Medica schreef onlangs een open brief naar federaal minister Maggie De Block (Open VLD) en Vlaams minister Wouter Beke (CD&V) om het gebrek van erkenning voor de inspanningen van huisartsen aan te klagen. De brief werd mee ondertekend door meer dan 50 huisartsenkringen.Ook in Terzake werd vorige week de kwestie aangekaart. Huisartsen wachten op het geld van hun prestaties, en huisartsenkringen dreigen in geldnood te komen omdat ze het geld voor de opstartkosten en het administratieve personeel van de triagecentra hebben moeten voorschieten. De overheid komt niet met het beloofde geld over de brug.Tijdens een dringend samengeroepen overleg met de huisartsen op 9 juli beloofde het Riziv deze maand zeker de verschuldigde opstartkosten aan de huisartsenkringen te zullen uitbetalen. Minister De Block gaf aan dat eerst het KB in het Staatsblad gepubliceerd moest worden en dat dat begin vorige week wellicht zou gebeuren. Dat laatste gebeurde niet, maar het Riziv zal daar niet op wachten. Zo vertelt DM-voorzitter Roel Van Giel.Het Riziv beloofde ook aan de triagecentra - ondertussen 'testcentra' - ook een forfait van 500 euro te zullen betalen voor kosten voor beschermingsmateriaal. Dat is hetzelfde bedrag als ook de huisartsen individueel krijgen.Dokter Roel Van Giel vertelt ook dat het Riziv ondertussen toezegt om de kosten voor administratief en verpleegkundig personeel, én voor de medische coördinatie te betalen voor de 93 triagecentra die al voor 23 maart van start zijn gegaan.Over de overige kosten die de huisartsenkringen voor de triagecentra gemaakt hebben, vindt vandaag overleg plaats met de Vlaamse overheid. De Vlaamse overheid zou twee forfaitaire vergoedingen betalen, voor huur en voor andere kosten, aan de triage- en testcentra. Maar het BVR (Besluit van de Vlaamse Regering) daarover zou pas eind augustus klaar zijn. (Lokale besturen die zich in maart en april geëngageerd hadden voor bepaalde kosten, moeten zich daar wel aan houden.) "We hopen dat Vlaanderen, zoals het Riziv, toch wat meer soepelheid aan de dag zal leggen en sneller met betalingen over de brug komt", aldus Van Giel Prestaties huisartsenHet Riziv maakt ook een vergelijking tussen de gefactureerde prestaties van artsen in de triagecentra en de aanwezigheidslijsten in dezelfde periode. In nogal wat triagecentra raakten huisartsen lang niet aan het vooropgestelde inkomen van 80 euro per uur, stelt Domus Medica. Het Riziv wil deze bewering controleren. Volgens dokter Van Giel zal de ziekteverzekering, zodra ze de vaststelling heeft gedaan, ook de artsen compensenseren die wel uren aanwezig waren in de triagecentra maar daarvoor te weinig prestaties konden rekenen. Minister De Block beweerde in het Parlement dat de huisartsen betaald waren voor alle prestaties in de triagecentra tot begin mei - het zou volgens haar gaan om een bedrag van 33 miljoen euro. Volgens dokter Van Giel is de minister evenwel niet correct geïnformeerd. De ziekenfondsen moeten de artsen uitbetalen nadat het Riziv de prestaties op de verzamelstaten had opgesplitst voor de verschillende leden. Daar zit vertraging op. Sommige patiënten die zich aanmeldden op de triagecentra waren bovendien niet verzekerd. Ook dat zorgt voor problemen.