...

Het Riziv associeer je niet meteen met droge humor. De bijgewerkte reglementering voor hoofdstuk IV geneesmiddelen werkt niettemin vaak op de lachspieren. We troffen er 20 keer 'behandelde arts' aan in plaats van 'behandelende arts'.De aangepaste reglementering voor hoofdstuk IV beslaat 2.059 bladzijden op de website van het Riziv. Dat alleen al grenst aan het waanzinnige. De jurist die voor de redactie van de regels in stond, vond wellicht dat hier en daar een komisch accent nodig was om de lezer op adem te laten komen. De eerste lapsus vinden we op pagina 111, in de passage over decapeptyl, voor de behandeling van endometriose. We citeren: "...op de gemotiveerde aanvraag van de 'behandelde' artsen kan een nieuw attest, model 'C' uitgereikt worden voor de hierboven vermelde indicatie." Verderop in de tekst, we zijn op pagina 764, slaat de zetduivel opnieuw toe. Deze passage heeft betrekking op de verlenging van de machtiging tot vergoeding van fuzeon, een antiretroviraal middel. Dit keer is het een 'behandelde' geneesheer-specialist die moet verklaren dat het noodzakelijk is de therapie voort te zetten. Zover is het gekomen dus. "Moet ik eerst behandeld worden vooraleer ik mag attesteren? Of bedoelen ze gewoon dat wij inderdaad als imbecielen behandeld worden?" grapte een arts op een discussieforum. Het was een schampere lach want de arts in kwestie had een Bf-aanvraag teruggestuurd gekregen omdat hij een foutief aanvraagformulier had gebruikt. Het nieuwe formulier blijkt een lichtjes aangepaste versie te zijn. Zo zijn er elke dag wel klachten van dokters die zich gepest voelen door ziekenfondsbedienden. We scannen het hele document en stellen vast dat er maar liefst 20 keer sprake is van 'behandelde' artsen. Onze verbazing stijgt ten top als we op pagina 1.090 aanbeland zijn. Het gaat over geneesmiddelen tegen enuresis nocturna, en de 'behandelde arts' wordt geacht het gestandaardiseerde formulier in de bijlage te gebruiken... Zoek de fouten op:http://www.riziv.be/drug/all/drugs/reglementation/medicalproducts/last/pdf/chapter4.pdf